دانلود فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2

هم اکنون فایل با مشخصه ی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:پیشینه رضایت شغلی,پیشینه داخلی رضایت شغلی,پیشینه خارجی رضایت شغلی,پیشینه پژوهش رضایت شغلی,پیشینه نظری رضایت شغلی,ادبیات نظری رضایت شغلی,چارچوب نظری رضایت شغلی,فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی,مبانی نظری رضایت شغلی کارکنان,پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان,پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی کارکنان

رضایت شغلی کارکنان یکی از مسايل رفتاری بسیار مهم در حوزه انسانی سازمان بوده که خود تعیین‌کننده بسیاری از دیگر متغیر‌های سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده است که رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره‌وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار، افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار و بالا بردن روحیه کارکنان است.

همچنین رضایت شغلی بر مسايل مهمی مانند میزان تأخیر، غیبت، ترک خدمت و همچنین بر کارایی و اثربخشی فردی مانند میزان تولید و بهره‌وری فرد تأثیر می‌گذارد . امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی برده اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه ای بی پایان در جهت رشد و توسعه ی سازمان ها و کشورها هستند . به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورها ی توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آن ها بوده است.

نمونه پیشینه پژوهش رضایت شغلی کارکنان

حسن جوانمردی ،1382، نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان، در این تحقیق به بررسی تناسب و ویژگیهای شغل و شاغلین و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان مسکن وشهر سازی استان فارس پرداخته شده است. که برای تحقیق نمونه 100 نفری را با استفاده از پرسشنامه GDS مورد بررسی قرار داده اند.

نتایج حاصل از تحقیق به این نکته اشاره دارد که رابطه معنادار و مثبتی بین مهارتهای لازم در شاغلین و رضایت شغلی آنان وجود دارد، یعنی با افزایش مهارتهای لازم و مورد نیاز برای انجام شغل، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش پیدا می کند. به عبارتی دیگر، کمبود مهارتهای لازم مورد نیاز شغل به کاهش رضایت شغلی کارکنان می انجامد. همچنین در این تحقیق در فرضیه فرعی که بین گذرانیدن دوره های آموزشی لازم برای انجام بهتر شغل با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد، که در آن با گذرانیدن دوره های لازمو مورد نیاز شغل رضایت شغلی کارکنان افزایش پیدا می کند.

فهرست مطالب

ادبیات نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان

4-2: مفهوم رضایت شغلی کارکنان 54

1-4-2: رضایت شغلی 54

2-4-2: تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی 55

3-4-2: رویکردهای اساسی به رضایت شغلی 57

1-3-4-2 الگوی سنتي 58

2-3-4-2- الگوی روابط انساني 58

3-3-4-2- الگوی منابع انساني 58

4-4-2: رویکرد انگيزش در رضایت شغلی 58

1-4-4-2: تئوری های محتوايي انگیزش 59

2-4-4-2: تئوری دو عاملی هرز برگ 59

3-4-4-2: تئوری سلسله ‏مراتب نيازهاي مازلو 60

4-4-4-2: تئوری نیازهای مک کللند 60

5-4-4-2: تئوری ای . آر. جی 61

6-4-4-2: تئوری مك گريگور 61

7-4-4-2: تئوری های فرآيندي انگیزش 62

8-4-4-2: تئوری انتظار- ارزش 62

9-4-4-2: تئوری تقویت 62

10-4-4-2: تئوری برابري 62

5-4-2: تئوری های معاصر 63

1-5-4-2 : تئوری هدفگذاری 63

2-5-4-2 : تئوری اسناد 63

3-5-4-2 : - رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی 64

6-4-2 : - عوامل سازماني 64

1-6-4-2 حقوق و دستمزد 64

2-6-4-2: ترفیعات 66

3-6-4-2 : خط مشي‏هاي سازماني 66

7-4-2: عوامل محيطي 66

1-7-4-2: سبك سرپرستي 67

2-7-4-2: گروه كاري 67

3-7-4-2: شرایط کاری 67

4-7-4-2: ماهيت کار 68

8-4-2: عوامل فردي 69

1-8-4-2- کاربرد مهارت 69

2-8-4-2- سابقه خدمت 69

3-8-4-2- سطح تحصیلات 69

9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 69

1-9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی 69

2-9-4-2- افزايش بهره وري فرد 69

3-9-4-2- افزايش روحيه فرد 69

4-9-4-2- تعهد سازماني فرد 70

5-9-4-2- تضمين سلامت فيزيكي و ذهني فرد 70

6-9-4-2- افزايش رضايت از زندگي 70

7-9-4-2- افزايش سرعت آموزش مهارت هاي جديد شغلی 70

10-4-2- پیامدهای عدم رضایت شغلی: 70

1-10-4-2- تشويش 70

2-10-4-2- غيبت كاري 70

3-10-4-2- تاخير در كار 71

4-10-4-2- ترك خدمت: 71

5-10-4-2- فعاليت اتحاديه 71

6-10-4-2- بازنشستگي زودرس 71


بخش دوم

5-2: پیشینه تاریخی تحقیق رضایت شغلی کارکنان 72

1-5-2: تاريخچه مطالعات و تحقيقات انجام‏گرفته پيرامون رضايت شغلی کارکنان 73

2-5-2: سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمينه رضایت شغلی کارکنان 73

9-1- مروري بر مطالعات مربوط در خارج از ايران 74

9-2- مروري بر مطالعات مربوط در داخل ايران 75

6-2: جمع بندی ادبیات پژوهش 76

1-6-2: آموزش و رضایت شغلی 76

2-6-2: شایستگی کارکنان و اعتماد 77

3-6-2: تبادل و تسهیم اطلاعات و رضایت شغلی 77

4-6-2: توانمند سازی و رضایت شغلی 78

7-2: نتیجه گیری از ادبیات تحقیق 79


منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

شناسایی عوامل سازگاری در زندگی زناشویی در منطقه 2 شهر تهران:زندگی زناشویی,دانلود پایان نامه رضایت زناشویی,دانلود پایان نامه سازگاری در زندگی زناشویی,شناسایی عوامل سازگاری در زندگی زناشویی در منطقه 2 شهر تهران,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن:ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن,ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن,ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc),ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی,ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با BSC,ارزیابی عملکرد شرکت با BSC,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان

تجزیه و تحلیل سیستمها:UML,سیستم,متدولوژی SSADM,چرخه تولید سیستم نرم افزاری,دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر,تجزیه و تحلیل سیستمها,دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر,دانلود پایان نامه کامپیوتر,خرید پایان نامه کامپیوتر,فروش پایان نامه کامپیوتر

بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام:تخمینگر بردار پشتیبان,تخمینگرحداقل درجه,مدل شبکه عصبی–فازی, مدلهای داده کاوی,پیش بینی قیمت سهام,پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی,ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام,بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام

تحلیل نقوش هندسی و گره چینی در منبرهای مساجد قدیمی:بررسی نقوش منبرهای مساجد,بررسی گره های منبرهای مساجد,تیپولوژی نقوش هندسی منبرهای مساجد,مورفولوژی نقوش هندسی منبرهای مساجد,نقوش هندسی منبرهای تاریخی مساجد اصفهان,نقوش منبر مساجد اصفهان,بررسی نقوش اسلامی منبرهای مساجد اصفهان

پروپوزال بررسی و مقایسه مدارس براساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه:سازمان یادگیرنده,یادگیری سازمانی,مدرسه یادگیرنده,مدارس یادگیرنده,سازمان یادگیرنده پیتر سنگه,سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش,سازمان یادگیرنده در مدارس,ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس,مدرسه به مثابه سازمان یادگیرنده,وضعیت مدارس بر اساس ویژگی های سازمان یادگیرنده,پروپوزال مدارس با ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه

عوامل مؤثر بر برندسازی فضاهای عمومی، از طریق بررسی رابطه هویت و ارزش ویژه برند:برندسازی فضاهای عمومی، هویت و ارزش ویژه برند ، رضایت گردشگران، پیاده راه های شهری

پاورپوینت اختلالات خلقی:اختلالات خلقی ,پاورپوینت اختلالات خلقی ,پاورپوینت کامل اختلالات خلقی

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات فازی :پاورپوینت تجزیه و تحلیل سووات فازی ,تجزیه و تحلیل سووات فازی,SWOT چیست,مولفه های تشکیل دهنده SWOT,مزایا و معایب فازی سازی,استراتژی های SWOT,انواع استراتژی های SWOT,ضرورت فازی سازی ,فازی سازی عوامل ,مقیاس گذاری عوامل,تجمیع توابع عضویت عوامل داخلی و خارجی,ارزیابی، رتبه بندی و استخراج استراتژی ها,,

مقاله رشته ادبیات فارسی با عنوان محمد حسین بهجت تبریزی(متخلص به شهریار):مقاله رشته ادبیات فارسی با عنوان محمد حسین بهجت تبریزی(متخلص به شهریار),رشته ادبیات فارسی,ادبیات فارسی,کلمات کلیدی,شهریار,زندگینامۀ شهریار,رماتیسم,سبک شعری شهریار,عشق نافرجام شهریار,همکاری در فروش فایلینا,همکاری در فروش,فروشگاه ساز فایلینا